Výcvik

Výcvik řidičů na skupiny AM, A1, Ao, An, B, BE, C, CE, D, DE. Kondiční jízdy pro držitele řidičských průkazů Výcvik i kondiční jízdy skupiny B s automatickou převodovkou.
Výcvik i kondiční jízdy skupiny B pro tělesně postižené.
Poradenská činnost v dopravě, zejména v těchto oblastech:

Řidičský průkaz pro skupinu "DE"

Řidičské oprávnění skupiny D+E opravňuje k řízení těchto vozidel: Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. Jízdní souprava zařazená do skupin BE a D1E

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 24 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost
  • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny D
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
  • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Řidičské oprávnění pro skupinu DE lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel:
a) Ministerstva vnitra používaných policií,
b) Vězeňské služby České republiky,
c) ozbrojených sil České republiky,
d) obecní policie,
e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
f) celních orgánů,
g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

Řidičské oprávnění pro skupiny DE lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení
a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu
1. v rozšířeném rozsahu (21 let), nebo
2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu DE uděleno ve věku 23 let.

Rozsah výcviku:

Teorie

2 vyuč. hodiny : výuka předpisů o provozu vozidel
1 vyuč. hodina : výuka o ovládání a údržbě vozidla
6 vyuč. hodin : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
2 vyuč. hodiny : výuku zdravotnické přípravy
3 vyuč. hodiny : opakování a přezkoušení

Praxe

8 vyuč. hodin : výcvik v řízení vozidla
2 vyuč. hodiny: výcvik praktické údržby
2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Skupinu D+E lze též získat rozšířením z C na D+CE nebo z C na C+E pro držitele skupiny D.

CENÍK
     

 

Ing. Petr Rojka, Autoškola školící středisko Brno Copyright © 1998-2023
www.zhotoveniwebu.cz | www.studiografiky.cz